مرور برچسب

ایران هراسی

پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی غربی ها علیه انقلاب اسلامی

 رخداد کم نظير انقلاب اسلامي ايران در جهان دين گريز و دين ستيز قرن بيستم، نشانه بحراني جدي در جريان غالب سکولاريزه نمودن حيات فردي و اجتماعي انسان ها به شمار مي رود. #واکنش#غرب#به_نفوذ#انقلاب#اسلامی#جهان هر چند فوري ترين اثر پيروزي