مرور برچسب

ایران سالخورده

ابر بحران جمعیت ایران / کاهش بی نظیر رشد جمعیت ایران

رئیس اداره سلامت جمعیت وزارت بهداشت گفت: ایران در آستانه سالخوردگی قرار دارد و این موضوع به عنوان ابر بحران از آن نام برده می شود. #پازوکی#بحران#کاهش#رشد#جمعیت ، عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری با اشاره یه