مرور برچسب

ایران اقتصاد برتر

ایران جزو ۲۵ اقتصاد برتر

رشد خوب اقتصادی و وارد شدن ایران به رتبه 10 اقتصاد برتر #ایران_اقتصاد_برتر#ؤشد_اقتصادی به گزارش صندوق بین المللی پول ایران جزو 25 کشور برتر اقتصادی است و با رشد فزاینده و هدف گزاری اقتصادی به رتبه 10 اقتصادی خواهد رسید.