مرور برچسب

ایران، کمترین، میزان، گرسنگی

ایران کشوری با کمترین میزان گرسنه

در شاخص جهانی گرسنگی ۲۰۲۲، ایران با امتیاز 6.5 سطح گرسنگی بسیار پایینی نسبت به میانگین جهانی با عدد 18.2 دارد. ایران از جمله معدود کشورهای سبز رنگ در نقشه جهانی این شاخص می‌باشد. این شاخص نشان می دهد ایران با رتبه ۲۹ جز کشور های با