مرور برچسب

ایران، نائب رئیس، مجمع عمومی سازمان ملل

ایران نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

اعضای سازمان ملل متحد رئیس جدید هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل را برگزیدند و ایران به‌عنوان یکی از ۲۱ نواب رئیس این مجمع انتخاب شد. همچنین ایران بعنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی و عضو هیات رئیسه این کمیته