مرور برچسب

ایران، تولیدکننده، نفت، اوپک

افزایش قیمت نفت ایران با حفظ شدن جایگاه سومی در اوپک

بر اساس گزارش ماه مارس اوپک، ایران جایگاه سومین تولیدکننده نفت این سازمان را در ماه فوریه حفظ کرد و قیمت نفت خام سنگین ایران با افزایش 20 سنتی به 80 دلار و 34 سنت رسید. گزارش اوپک نشان می‌دهد ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع

ایران به جایگاه سومین تولیدکننده نفت اوپک رسید

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ماه آگوست ۲۰۲۳ با ۱۴۳ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه جولای به ۳ میلیون بشکه در روز رسید و از تولید نفت امارات پیشی گرفت. بررسی گزارشات اوپک نشان می‌دهد که آمار این موسسه از آمار اعلامی