مرور برچسب

ایدئولوژی انقلاب

حساسیت های غرب به گستره نفوذ انقلاب اسلامی

جهان در قرن بيستم، تحولات گسترده و وقايع متنوع، متضاد، تأثيرگذار و در عين حال خيره کننده اي را شاهد بود. سرعت و ابعاد گسترده اين دگرگوني ها در قرن بيستم به تنهايي با آنچه در قرون پيشين بر جهان گذشته برابري مي کند.