مرور برچسب

ایجاد یقین برای اهل کتاب

معرفی ۱۹ نگهبان دوزخ در سوره مدثر

در آیه 30 سوره تعداد خازنان یا نگهبانان دوزخ نوزده نفر معرفی شده اند. #فرشتگان#نگهبان#دورزخ خداوند در آیه 30 و 31 سوره مدثر در مورد دوزخ و نگهبانان آن می فرماید: «عَلَیهَْا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَ مَا جَعَلْنَا أَصحَْبَ النَّارِ إِلَّا