مرور برچسب

ایجاد سازش

حکم برائت ۹ محکوم تهرانی با رهایی از قصاص نفس

رهایی ۹ محکوم از قصاص نفس با همت رئیس و کارکنان دادسرای جنایی تهران و صلح یاران محلی ممکن شد. #آزادی#9_محکوم#تهرانی#رهایی#قصاص_نفس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با توجه به اهمیت ایجاد صلح و سازش و تاکید آیات قرآنی و همچنین روایات