مرور برچسب

ایجاد روحیه جهادی

دستاوردهای نرم انقلاب اسلامی

از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دست آورد های نرم آن می باشد. برای معرفی این دستاوردها شناخت ان ها لازم و ضروری است. #دستاوردهای#نرم#انقلاب بررسی های انجام شده نشان می دهد تاثیر جدی انقلاب اسلامی بر نظریه های سیاسی، ارایه الگوی