مرور برچسب

ایجاد رابطه با اعراب

استراتژی امنیت ملی اسراییل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و قطع مناسبات این كشور با اسراییل در سال 1978 به طور طبیعی موجب تغییر اساسی در محیط امنیتی منطقه خاورمیانه گردید. به طور كلی سیاست‌های اتخاذ شده جمهوری اسلامی در قبال اسراییل را می‌توان در 4 دوره خلاصه كرد و سپس