مرور برچسب

ایجاد بدبینی به انقلاب

تحلیل سوال آیا جمهوری اسلامی دشمن‌تراشی می‌کند؟

از جمله پرسش‌های اصلی که باید به‌صورت مستدل و منطقی برای مردم، به‌ویژه برای جوانان به آن پاسخ داد، این است که «دلیل دشمنی‌های آمریکا، چند کشور اروپایی، برخی از دولت‌های عربی و برخی از گروه‌ها و جریان‌ها با جمهوری اسلامی، مردم و کشور ایران