مرور برچسب

ایجادتردید و حیرانی

 دشمن شناسی و راهکارهای مقابله با آن از منظر و دیدگاه قرآن 

قرآن کتاب هدایت و برنامه زندگی انسان است که اصول صحیح زیستن را برای بشر به ارمغان آورده است. قرآن «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‌ء» است؛ یعنی بیانگر همه چیز برای بشر می‌باشد. از جمله موارد مهمی که در قرآن آمده شناخت دشمنان انسان ، این مخلوق برتر