مرور برچسب

ایثار و از خود گذشتگی

عناصر شکل‌دهنده‌ انقلاب اسلامی/علل و عوامل بقا و استمرار انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 1. حضور و مشارکت مردم رهبر معظم انقلاب حضور و مشارکت همگانی مردم در انقلاب و حرکت در پشت سر امام و پیروی از منویات و تعالیم ایشان را علت اصلی موفقیت انقلاب اسلامی می‌دانند. ایشان ریشه‌ی این