مرور برچسب

ایثارگری مردم

نعمت های حاصل از انقلاب اسلامی ایران

برکاتی در اثر این انقلاب برای ما حاصل شد، اعم از برکات اخلاقی که جوان‌های ما رشد اخلاقی فوق العاده و ممتازی پیدا کردند و هم نظم و انضباطی که در کشور واقع شد و امنیتی که ایجاد شد و هم پیشرفت‌های علمی. #برکات#انقلاب#اسلامی برقراری نظام