مرور برچسب

اولین نامه سیاسی امام

سند قدیمی مبارزاتی امام خمینی ۱۳۲۳ شمسی

قال الله تعالی: «قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادا» خدای تعالی در این كلام شریف، از سرمنزل تاریك طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان كرده و بهترین موعظه هایی است كه خدای عالم از میان تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یك كلمه را