مرور برچسب

اولویت تامین داخلی

کاهش قیمت پیاز در بازار قول جدید وزارت جهاد

مدیرکل محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با مساعد شدن اوضاع جوی، ۲۸۰ هزار تن پیاز از استان‌های جنوبی کشور برداشت و به مرور در بازار‌های مصرف عرضه می‌شود که قیمت را پایین خواهد آورد. #کاهش_قیمت#پیاز#دارائی_نژاد قیمت پیاز که