مرور برچسب

اولتیماتوم، یک ماهه، طالبان، هیرمند

اولتیماتوم یک ماهه به طالبان برای آزادسازی حق‌آبه هیرمند

حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان: به طالبان مهلت یک‌ماهه برای رهاسازی حقابه ایران از هیرمند داده شده است.در صورتی که در سد کجکی آبی وجود داشته باشد و طالبان از دادن آن ممانعت کنند، باید