مرور برچسب

انقلاب پوپولیستی

تحلیل غرب و بحث شکست الگوی اسلامگرایی در ایران

 انقلاب ايران، انقلابي شكست خوردهيكي از مسايلي كه نظريه پردازان غرب تلاش مي كنند تا شايع و رايج شود، بحث شكست الگوي اسلامگرايي در ايران است. الويه روا در اين خصوص مي نويسد: نخستين الگوي شكست اسلام گرايي، انقلاب ايران است. جنگ با عراق،