مرور برچسب

انسیه خزعلی

مزیت ویژه مادری که خداوند در وجود زن نهاده داده است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: زن به تعبیری «ربة البیت» و مربی است و مرد از دامن او به معراج می‌رود. این مزیت را نباید از دست داد. ما زن‌ها باید این سنگر را حفظ کنیم و قدر آن را بدانیم. #خزعلی#معاون#رئیس_جمهور#مادری#همایش

ضمانت دولت برای دریافت تسهیلات بانوان سرپرست خانوار

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت و گو با برنامه «مرز پرگهر» رادیو انقلاب از ضمانت دولت برای تسهیلات بانوان سر÷رست خانوار گفت. #تسهیلات#زنان#سرپرست#ضمانت#دولت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان

اقدام معاونت امور زنان برای حمایت از زنان سرپرست خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندیهای سازمان اتکا از توافق بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان اتکا برای حمایت از زنان سرپرست خانوار خبر داد. #انسیه_خزعلی#حمایت_زنان_سرپرست#اتکا