مرور برچسب

انسجام مذاهب

محور انسجام مسلمانان جهان مهدویت است

با بررسي و تحقيق در متون اسلامي و نظريات دانشمندان اسلامي مي توان موضوعي به نام « مهدويت » را به عنوان يك عقيده همگاني مسلمانان تلقي كرد و از آن به عنوان اعتقاد اسلامي و پذيرفته شده در بين مسلمانان نام برد. #مهدویت#حقیقت#انسجام#اسلامی