مرور برچسب

انحطاط اخلاقی

پیامدهای روابط افراطی دختر و پسر

آثار روابط دختر و پسر در جامعه چیست؟ #تبعات#ارتباط#دختر#پسر روابط دختر و پسر به صورت افراطی پیامدهای بسیاری دارد. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می شود: 1- ایجاد تقاضا وقتی روابط آغاز شد پیش رونده است، صحبت کردن، دست دادن،