مرور برچسب

انحراف از دین

امتحان به وسیله غیبت حضرت مهدی(عج) از شدیدترین امتحانات

یکی از حکمت ها و اسرار غیبت و پنهان زیستی امام مهدی(عج)، امتحان و آزمایش انسان ها - به ویژه شیعیان - است. آنان در این ابتلا و آزمون، باید پای بندی و باور عمیق خود به مهدویت و میزان اخلاص و علاقه خود را نشان دهند. غیبت امام مهدی(عج)، شباهت