مرور برچسب

انتقال شهروندان

شرایط ترافیکی محدوده مصلی پس از برپایی نماز عید

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران آخرین وضعیت ترافیکی محدوده اطراف مصلای تهران را پس از برگزاری نماز عید فطر اعلام کرد. #تمهید#ترافیکی#شرکت#کنترل#ترافیک به گزارش خبرگزاری افسران بنا بر اعلام شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، با اتمام