مرور برچسب

انتقال به مراکز سازمان

اعلام جزئیات آتش سوزی در شیرخوارگاه گلستان

روابط عمومی بهزیستی استان گلستان اعلام کرد: در پی وقوع حریق در شیرخوارگاهی در استان گلستان آسیبی به فرزندان و کارکنان این مرکز نرسیده است. #آتش_سوزی#شیرخوارگاهی#گلستان به گزارش خبرگزاری افسران، روابط عمومی بهزیستی استان گلستان اعلام