مرور برچسب

انتقادات، ترامپ، سیستم قضایی، آمریکا

انتقادات تند ترامپ از سیستم قضایی آمریکا: ما ملتی در حال افول هستیم.

وقتی مخالف سیاسی پیشروی خود را دستگیر می‌کنید دیگر دموکراسی نداریم. وقتی به مردم اجازه داده می‌شود از مرزهای باز ما عبور کنند و در انتخابات ما تقلب شود کشور ما دچار مشکل بسیار جدی می‌شود. دیروز دومین دادگاه ترامپ با موضوع رسیدگی به