مرور برچسب

انتقاد، هوشنگ امیراحمدی، اپوزیسیون

انتقاد شدید هوشنگ امیراحمدی از اپوزوسیون خائن

فریادهای هوشنگ امیراحمدی بر سر اپوزیسیون: اپوزیسیون خائن و وطن‌فروش است؛ تمامیت ارضی ایران برای این‌ها ذره‌ای اهمیت ندارد. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا: ما در یک منطقه بمب‌گذاری شده