مرور برچسب

انتصاب های، غیر اصولی

انتصاب های غیراصولی؛ یکه‌تازی مدیران آفتاب‌پرست و بانیان وضع موجود در دستگاه دولتی که نه انگیزه خدمت…

جولان اصلاح‌طلبان در دولت رئیسی ادامه دارد شاهرخ رمضان نژاد از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت جهادکشاورزی(از پست‌های کلیدی) منصوب شده است :| اقای رئیسی این موجودات تمام زحمات شما رو در وزارخانه‌ها به باد