مرور برچسب

انتصاب فوری قائم مقام

شورا به فوریت معرفی کارکنان رسمی جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب رای داد

طرح یک فوریت لایحه معرفی 15 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب در صحن علنی شورا مطرح و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. #انتصاب#فوری#مجلس#قائم مقام#رای_مثبت#شورا در جریان برگزاری یکصد و سی و سوم