مرور برچسب

انتشار کاریکاتور

صدور کیفرخواست مدیرمسؤول روزنامه همشهری

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که به دنبال ثبت شکایت فراجا از روزنامه همشهری، دادستانی تهران قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مدیر مسؤول این روزنامه را صادر کرد. #صدور#قرار_جلب#مدیر_مسئول#روزنامه#همشهری به گزارش خبرگزاری