مرور برچسب

انتشار پیرولا ویروس جدید

انتشار سویه جدید کرونا BA.۲.۸۶ با نام مستعار پیرولا در جهان

سویه جدید کرونا BA.۲.۸۶ که با نام مستعار «پیرولا» شناخته می‌شود، در ۸ کشور شناسایی شده و مقامات بهداشتی بریتانیا هم از شیوع آن در میان سالمندان خبر می‌دهند. پای پیرولا هنوز به ایران باز نشده اما کارشناسان از شیوع گسترده آن در برخی کشورها