مرور برچسب

امین امامان

عثمان بن سعید اولین سفیر امام زمان

عثمان بن سعید وکیل دو امام، یعنی امام دهم و یازدهم(ع) بود و بعد از امام عسکری(ع)، نایب امام دوازدهم(عج) شد. بنابراین ایشان شخصیتی است که به سه امام بزرگوار خدمت کرده است. #اولین#نائب#امام#زمان_(عج) یکی از القاب معروف نائب اول، عمری