مرور برچسب

امکان دیدار امام

امام زمان با چه کسانی رابطه دارد ؟/دیدن و درک حضور ایشان در زمان حیات و پس از مرگ

هر عاشق و دلباخته، طالب دیدار یار سفر كرده خویش است. منتظران یوسف زهرا چشم به راه یك نگاه به جمال دلربای او نشسته‌اند و هر روز صبح در دعای عهد آرزوی دیدن او را دارند: بارالها آن چهره نورانی را به من بنما«اللهم ارنی الطلعة الرشیده». هر