مرور برچسب

امکان ازدواج

نگرانی بابت کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت و چاره اندیشی مسئولین

وزیر کشور گفت: اغراق نیست اگر بگوییم مسأله کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت بسیار نگران‌کننده است؛ به همین منظور باید در این رابطه چاره‌اندیشی شود. #وحیدی#وزیر#کشور#حرکت#جهادی#جوانی#جمعیت به گزارش خبرگزاری افسران، احمد وحیدی وزیر کشور در