مرور برچسب

اموال شهرداری

شایعه فروش پارک‌های تهران اخبار کذب این روزها

شهردار تهران با بیان اینکه این روزها انواع و اقسام دروغ‌ها مطرح می‌شود، گفت: فروش پارک‌های پایتخت کذب محض است. #فروش#فضای#سبز#پارک علیرضا زاکانی با بیان اینکه مولدسازی استفاده بهینه از امکانات شهر است، اظهار کرد: مابقی مواردی