مرور برچسب

امنیت بخشی

حیات بخشی منجی موعود خورشید فروزانی که از پس ابرها می تابد

یکی از بحث های مهم معرفتی امام زمان(عج) بحث فواید امام غایب است. آیا امامی که ما او را نمی بینیم و به راحتی نمی توانیم با او در ارتباط باشیم فایده و اثری برای ما و جامعه دارد یا نقش امام با ظهور حضرت و قیام و انقلاب ایشان شروع می شود؟