مرور برچسب

امری، خاورمیانه، چین، روسیه

تلاش آمریکا برای بازیابی جایگاه برتر منطقه و مهار نفوذ چین و روسیه در خاورمیانه

نه بزرگ عربستان به آمریکا برای فاصله گرفتن از چین و روسیه گزارش نیویورک‌تایمز از سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان حاکی از آن است که سعودی‌ها به درخواست دولت بایدن برای فاصله‌گرفتن کشورهای عربی از چین و روسیه جواب رد داده‌اند