مرور برچسب

امدادی و خدماتی

سازمان مدیریت بحران آماده پاسخگویی به خطرات احتمالی نوروز۱۴۰۲

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به احتمال افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز و در راستای آمادگی و پاسخگویی موثر کلیه دستگاه های اجرایی ، عملیاتی ، امدادی و خدماتی در حوزه ی مدیریت بحران و با تاکید برهوشیاری کامل مدیران کل مدیریت