مرور برچسب

امام معصوم

امام زمان(عج)، امام معصوم / پاک و پیراسته از هر گونه خطا

بیشتر علمای اهل سنت به عصمت حضرت مهدی (علیه السلام) عقیده ندارند و آن حضرت را یک انسان عادی به حساب می آورند، که احتمال ارتکاب برخی گناهان و اشتباهات مثل هر انسان دیگری از او می رود. این عقیده را ابن کثیر و بسیاری از علمای اهل تسنن بدان