مرور برچسب

اقدامات پلیس امنیت

۶۸ هزار متهم اقتصادی در کشور دستگیر شدند / اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱

پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته بیش از ۶۸ هزار متهم اقتصادی را دستگیر کرده است. دستگیری#68_هزار#متهم#اقتصادی#فراجا#1401 به گزارش خبرگزاری افسران پلیس امنیت اقتصادی فراجا گرچه جزو یگان‌ها و پلیس‌های تازه‌ تاسیس در مجموعه انتظامی