مرور برچسب

اقتدار علی

از غربت علی تا اقتدار سید علی / انقلاب اسلامی تکامل شیعه

شیعیان، با هدایت ائمه اطهار علیهم السلام آزمون‌های سخت و فراوانی را تا رسیدن به بلوغ سیاسی و اجتماعی گذراندند تا اینکه توانستند از تک سرداری مثل مالک اشتر به انبوه سردارانی مثل حاج قاسم‌ها برسند و این مسیر تا قیام جهانی موعود ادامه خواهد