مرور برچسب

افزایش

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت به علت بروز نشانه‌های قوی از بهبود اقتصادی چین افزایش یافت و به بشکه‌ای 84.82 دلار رسید. #نفت #قیمت #افزایش قیمت نفت در معاملات امروز به علت بروز نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی قوی در چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت در