مرور برچسب

افزایش 43 درصدی

حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان درسال گذشته افزایش ۴۳ درصدی داشته است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: حقوق مستمری‌بگیران این صندوق در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری افسران، بیت‌الله برقراری،مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نخستین