مرور برچسب

افزایش پناهنده در ایران

عدم مدیریت در حوزه پناهندگان بین المللی / ایران در فشار و میزبان حدود پنج میلیون پناهنده

عدم مدیریت در حوزه پناهندگان در همه جوانب به خصوص بین المللی، باعث شده تا ایران که هیچ تقصیری در بوجود آمدن این شرایط نداشته است، میزبان حدود پنج میلیون از پناهندگان باشد. روح الله قادری، مدیرکل امور بین الملل سازمان ملی مهاجرت امروز دهم