مرور برچسب

افزایش پدیده های آسیب زا

پیشگیری و محافظت از کودکان در برابر آسیب های اجتماعی

کودکان به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی، گروهی هستند که در معرض آسیب‌های جدی چون پرخاشگری، آزار و اذیت، ضرب‌و‌جرح و سوء‌استفاده‌های مختلف مانند مجبور کردن کودکان به کارهای طاقت‌فرسا، بهره‌برداری جنسی و مواردی از این دست قرار