مرور برچسب

افزایش ظرفیت پذیرش

تداوم کمبود پزشک متخصص در برنامه هفتم توسعه کشور

آمار‌ها نشان می‌دهد سرانه پزشک متخصص در کشور بسیار پایین است و نه تنها نسبت به کشور‌های توسعه‌یافته اقتصادی بلکه نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه نیز دچار یک عقب‌ماندگی جدی است. #مشکلات#کمبود#پزشک#برنامه#توسعه به گزارش خبرگزاری