مرور برچسب

افزایش ظرفیت دستیاری

افزایش ۱۰۰۰ نفری ظرفیت دوره تخصص پزشکی

اعلام نتایج پنجاهمین آزمون دستیاری نشان می‌دهد که ۱۰۰۰ نفر به ظرفیت دوره تخصص پزشکی کشور افزوده شده است. #افزایش#ظرفیت#پذیرش#تخصص#پزشکی به گزارش خبرگزاری افسران، سازمان سنجش آموزش پزشکی در یک اطلاعیه، رشته محل‌های مجاز در مرحله تکمیل