مرور برچسب

افزایش ضزیب امنیت و ایمن سازی

اقدامات دستگاه قضائی برای حوادث منجر به تلف شدن یوز آسیایی در میامی

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پی بروز دومین حادثه منجر به تلف شدن یوز آسیایی طی چهار ماه گذشته در حوزه قضایی میامی دستورات قضایی لازم را صادر کرد. #ورود#دستگاه#قضایی#موضوع#مرگ_یوز#میامی به گزارش خبرگزاری افسران به نقل از مرکز رسانه