مرور برچسب

افزایش شکایات

تعارض منافع در دادرسی ناعادلانه /محکوم نشدن تخلف محرز پزشکان

مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه با اشاره به وجود تعارض منافع در دادرسی پزشکان گفت: هم از نگاه نوعی و هم از نگاه فردی پزشکان به علت تعارض منافعی که وجود دارد، علیه هم رای صادر نمی‌کنند.