مرور برچسب

افزایش سن تاهل

تبیین راهکارهای تسهیلگری ازدواج دانشجوئی / نبود رویکرد خانواده محور در قوانین آموزشی

۱۸ تا ۲۸ سالگی جوانان در دانشگاه مشغول تحصیل هستند یعنی برهه‌ای که سن ازدواج و فرزندآوری آنهاست و در حالی آمارها از بالا بودن موفقیت ازدواج‌های دوران دانشجویی حکایت دارد که تنها حدود ۲۰ درصد دانشجویان «متاهل‌» بوده اند، همین امر لزوم توجه